5 minuten in de natuur kan je al gelukkiger maken

Dat de natuur onze gezondheid bevorderd is – natuurlijk – geen nieuws. Maar dat zelfs erg korte periodes in een natuurlijke omgeving bijdragen aan een gelukkiger gevoel is een interessante bevinding waar we als hardlopers iets mee kunnen!

Een studie uit The Journal of Positive Psychology toonde aan dat slechts 5 minuten in de natuur je humeur en mentaal welzijn op positieve manier beïnvloed.

Meer positieve en minder negatieve emoties

De studie bestond uit twee onderzoeken. Voor de eerste studie werden de 123 deelnemers verdeeld over een natuurlijke omgeving en een binnenlocatie. De deelnemers mochten hun telefoon niet gebruiken en werden gevraagd zich gedurende 5 minuten te focussen op hun omgeving. Iedereen werd zowel voor als na deze 5 minuten gevraagd om zijn of haar emoties op een schaal te noteren. De onderzoekers vroegen naar o.a. hedonische emoties zoals: comfort en behagen en naar zelftranscendente emoties als: dankbaarheid en verbazing.

Zij die 5 minuten in de natuurlijke omgeving hadden doorgebracht scoorden zowel hoger op de hedonische emoties als op zelftranscendente emoties dan de groep die binnen had doorgebracht. 

Minder negatieve emoties

Met een vervolgstudie wilden de onderzoekers nagaan of deze emoties zouden toenemen naarmate er meer tijd in de natuur werd doorgebracht. Dit keer werden 70 deelnemers gedurende 15 minuten in beide settings verdeeld en werden ze gevraagd ook negatieve emoties, zoals stress, depressie en angst, op een schaal te beschrijven. Hoewel de langere periode buiten de positieve emoties niet significant deed toenemen, namen de negatieve emoties wél af.

Mentale boost

Dit onderzoek benadrukt het belang van tijd in de natuur doorbrengen – zeker in deze periode, waarin ons mentaal welzijn zwaar op de proef wordt gesteld. In de natuur zijn, al is het maar 5 of 15 minuten, is de snelste en makkelijkste manier om een mentale boost te krijgen. En al helemaal als je deze tijd in de natuur koppelt aan lichaamsbeweging, zoals hardlopen!

 

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?