5 tips om je doorzettingsvermogen te trainen

Goede voornemens, iedereen herkent ze wel. Voornemens om bijvoorbeeld drie keer per week te gaan hardlopen, vanaf nu echt alleen nog maar gezond te eten en ’s avonds op tijd naar bed te gaan omdat het morgen een drukke werkdag wordt. De ene keer lukt het wel om je doel te halen en het vol te houden, maar soms lukt het ook niet. Discipline, motivatie, wilskracht, volharding en doorzettingsvermogen zijn woorden die dan al snel opduiken. Begrippen die zowel in de sport als in het dagelijks leven belangrijk zijn om je doelen te bereiken.

Al in de 19e eeuw werd er gesproken over doorzettingsvermogen en wilskracht. Zo schreef Boyd Barrett in 1919 het boek Strength of the Will, waarin hij beschreef wat wilskracht is en ook hoe het verbeterd en versterkt kan worden. Al meer dan honderd jaar geleden werd dus antwoord gegeven op de vraag of een eigenschap als wilskracht iets is wat verbeterd kan worden.

Nature or nurture?

Uit onderzoek blijkt dat de een meer volhardend is en ook meer voldoening kan halen uit langetermijndoelen (grit) dan de ander. Sommige personen zijn van nature positiever ingesteld, kunnen beter omgaan met tegenslagen en blijven doorzetten ondanks dat duidelijke progressie tijdelijk uitblijft. Net als intelligentie, doorzettingsvermogen en extraversie zijn het persoonlijkheidseigenschappen die gedeeltelijk genetisch bepaald zijn (nature), maar ook gevormd worden door opvoeding en levenservaring (nurture). Mensen met veel doorzettingsvermogen en langetermijnvisie zijn over het algemeen succesvoller in het leven, vooral in een leven met de nodige uitdagingen. Dit staat overigens los van intelligentie. Doorzettingsvermogen is een eigenschap uit de positieve psychologie, een deelgebied van de psychologie dat volop in ontwikkeling is. Er zit veel potentie in positieve psychologie en coaching; zowel in de sport, in de maatschappelijke wereld als in de gezondheidszorg.

Verwachtingen en overtuiging

Naast de eigenschap doorzettingsvermogen wordt het behalen van je doelen beïnvloed door verwachtingen en het gevoel dat je zelf invloed hebt; de zelfcontrole en overtuiging van je eigen invloed (sense of agency). Als je verwacht dat het moeilijk wordt om je doel te halen en het veel moeite kost het vol te houden, dan zal dit een negatieve invloed hebben op de uitkomst. Als je verwacht dat het zwaar wordt maar het wel kunt, is de uitkomst positiever.

Alhoewel doorzettingsvermogen een eigenschap is die sommige personen van nature bezitten of sneller ontwikkelen, is dit vermogen wel goed trainbaar. Eigenlijk gelden bij het trainen van je doorzettingsvermogen dezelfde trainingsmethodieken als bij conditie of kracht. Het is belangrijk om doelen te stellen die net boven je basisniveau liggen. Prikkel je jezelf te weinig, dan zal je doorzettingsvermogen niet groeien. Maak je een haalbaar doel waarvoor je wel je best moet doen om het te bereiken, dan zal je doorzettingsvermogen groeien en krijg je steeds meer vertrouwen in je eigen kunnen. Stel je een onrealistisch doel, dan is de kans klein dat je het haalt waardoor je sneller gedemotiveerd kunt raken, de kleine vorderingen niet meer ziet en het einddoel uit het oog verliest.

5 tips om je doelen te halen

  • Stel een relevant en waardevol doel voor jezelf. Wanneer je een doel stelt dat belangrijk is voor jezelf, is de kans groter dat je het doel gaat halen omdat je intrinsiek gemotiveerd bent.
  • Stel kleine (haalbare) doelen, wees hierbij realistisch. Wat kun je nu, wat wil je kunnen en welke tussenstappen zijn er om dat einddoel te halen? Als je een doel haalt krijg je immers meer vertrouwen om een nieuw doel ook te kunnen halen (effectiviteitsverwachting).
  • Stel een concreet doel. Probeer zo specifiek en concreet mogelijk uit te denken wat, wanneer en hoe je dit gaat doen en bedenk ook wat je doet als het niet lukt. Door daarop voorbereid te zijn kun je makkelijker de draad weer oppakken en de grote lijn in de gaten houden wanneer het tegenzit of een keer niet lukt.
  • Deel je doel met iemand en zorg voor een stok achter de deur of beloning zodat het makkelijker wordt om je aan je eigen plan te houden of dit bij te stellen wanneer blijkt dat het niet haalbaar is.
  • Bedenk vooraf dat je hard moet werken om je doel te halen, maar dat je het wel kunt. Het betekent ook dat je buiten je comfortzone moet gaan: short term misery, long term success.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?