Creativiteit nodig? Ga een stukje lopen

Uitgeblust na een paar uur computerwerk? Nieuw onderzoek laat zien dat een stukje (hard)lopen wel eens de uitkomst zou kunnen zijn. Wanneer je in beweging komt stijgt je creativiteit met gemiddeld 60%. Een aantal professionele zakenlui wist instinctief dat lopen hun brein goed deed. Apple oprichter Steve Jobs hield regelmatig lopende afspraken, net zoals Mark Zuckenberg.  

Binnen of buiten? 

Het onderzoek bestond uit 4 experimenten, uitgevoerd door 176 studenten en ouderen waarbij zitten en lopen, binnen en buiten met elkaar werden afgewisseld. Zo werd de proefpersonen gevraagd binnen en buiten te lopen, maar ook in een rolstoel te zitten om buiten rondgereden te worden. Zo kon het verschil tussen buiten zijn en buiten bewegen worden gemeten. Hieruit bleek dat het niet uitmaakt of je binnen of buiten beweegt. De toename in creativiteit is hetzelfde als je binnen op een lopende band stapt met tegenover je niets meer dan een witte muur. 

Originele oplossingen voor een probleem

Om de creativiteit te meten werden zogenaamde divergente tests afgenomen. Hierbij is het de bedoeling om ideeën aan te dragen met zo wijd mogelijke oplossingen. Een vraag kon bijvoorbeeld zijn: Op hoeveel manieren kun je voorwerp X gebruiken. Elke test kreeg de proefpersoon vier minuten om voor 3 objecten oplossingen aan te dragen. De antwoorden werden vervolgens gescoord op a) originaliteit (hoeveel anderen hebben dit antwoord gegeven) en b) geschiktheid (is de aangedragen oplossing realistisch). 

Uit deze test kwam naar voren dat het merendeel van de deelnemers veel hoger scoorden als ze in beweging waren.  

Complexe problemen

In een vierde experiment werd een complexere vorm van creativiteit gemeten. Hierbij werd de deelnemers gevraagd een complexe analogie (een overeenkomst tussen twee zaken) te vinden voor een stelling. Als de stelling bijvoorbeeld luidde ‘een overval’ en de analogie was ‘lege portemonnee’ dan leverde dit een lagere score op dan een antwoord als ‘een verlies van materiele zaken op gewelddadige wijze’. Uit dit experiment kwam naar voren dat alle deelnemers na een wandeling een complexe analogie konden geven. Zonder wandeling was dit maar de helft.  

Niet beter in het vinden van unieke oplossingen

Echter, niet al het denken werd positief beïnvloed door het lopen. Wanneer de deelnemers werd gevraagd convergent te denken, werd er minder goed gescoord tijdens het wandelen. Convergent denken gaat over het bieden van concrete, unieke oplossingen. Om dit te testen moesten deelnemers na het horen van drie woorden, 1 woord geven dat het verband tussen de drie woorden aangaf. Zo werd er na de woorden Zwitserland, cottage en koeien verwacht dat de deelnemers ‘kaas’ zeiden. Slechts eenvierde van de deelnemers was beter in convergent denken tijdens het wandelen. 

Wandelen of hardlopen?

Wat precies ten grondslag ligt aan het effect van beweging op het brein is nog onduidelijk. Het zou ermee te maken kunnen hebben dat het brein tijdens inspanning meer zuurstof krijgt. Eerdere studies hebben aangetoond dat regelmatige inspanning de 

functie van de hersenen verbetert. Zo neemt het aantal zenuwcellen en de verbindingen tussen deze cellen toe als gevolg van inspanning. Hardlopen zou nog effectiever zijn; hoe meer kilometers er werden afgelegd, hoe groter de toename in zenuwcellen.  

In het experiment van deze onderzoekers kwam naar voren dat het effect een tijdje aanblijft; ook wanneer je weer gaat zitten na je inspanning blijft je creativiteit nog minimaal 16 minuten verhoogd. Een goed excuus voor een (hard)looptraining tijdens je pauze!  

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?