Goed nieuws: ook je spieren hebben een geheugen…

Wanneer was jouw laatste workout, weet je het nog? Tenzij je geheugen een gatenkaas is vast wel. Maar wist je ook dat ook je spieren een geheugen hebben?

Je spieren hebben dus ook een geheugen en dat is goed nieuws. Zelfs als je maandenlang niet gesport hebt, weten je spieren nog altijd hoe ze dat moeten doen. Wetenschappers van de Universiteit van Arkansas hebben het mechanisme achter dit zogenaamde spiergeheugen onderzocht.

Snellere spiergroei

De Amerikaanse onderzoekers lieten een groep muizen acht weken een ’trainingsprogramma’ volgen door ze in een rad te laten lopen. In de daaropvolgende twaalf weken lieten ze de muizen deze spierversterkende oefeningen niet doen om ze te ‘onttrainen’. Daarna volgde een nieuwe periode van vier weken training. Tijdens die vier weken trainden ze samen met muizen die nog nooit eerder getraind hadden.

Tijdens het hele experiment verzamelden de wetenschappers spierbiopten van de spieren van de muizen om ze onder een microscoop te bekijken. In de laatste trainingsfase van vier weken hadden de eerder getrainde muizen een veel snellere spiergroei in vergelijking met de controlegroep van ongetrainde muizen.

Training herkennen

De verklaring is een veranderingen in DNA-methylering. De training veranderde de spieren van de muizen op epigenetisch niveau, wat betekent dat het de manier verandert waarop een cel reageert op stimuli, zonder de genetische code te veranderen. Vergelijk het met het uitvoeren van precies hetzelfde notenschrift door verschillende muzikanten: het stuk is hetzelfde, maar de muziek is anders. De spier ‘weet’ dus nog dat deze ooit getraind is geweest en ‘herkent’ de training opnieuw, zelfs na een lange periode zonder getraind geweest te zijn.

10% van de levensduur

Als je acht weken getraind hebt en twaalf weken stilgelegen hebt en daarna je training hervat, kan je dus vrij snel opnieuw het niveau halen dat je in die eerste acht weken had opgebouwd. Althans, dat blijkt uit het onderzoek met muizen. Voor muizen is die 8 + 12 weken ongeveer 10% van hun verwachte levensduur. Geëxtrapoleerd naar mensen zou dit betekenen dat je spieren zelfs na jarenlange inactiviteit zich kunnen herinneren dat ze ooit wél getraind geweest zijn. Dit experiment vraagt nog wel om meer onderzoek omtrent dit thema. Feit is dat het nooit te laat is om te beginnen sporten/trainen. Als je als volwassene voor het eerst aan een nieuwe trainingsroutine begint, kan je nog altijd spiergeheugen vormen dat maanden en jaren nadien aanhoudt. Het volledige onderzoek is gepubliceerd door de American Physiology Association

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?