Hoofdpijn na het hardlopen: hoe kan dat?

Veel hardlopers krijgen te maken met hoofdpijn na het lopen. Vaak is er een goede verklaring voor te vinden. Te weinig gedronken, te weinig gegeten of te diep gegaan.

Sommige hardlopers hebben alles geprobeerd. Ze drinken zoveel als ze kunnen, de nek is behandeld door een manueel therapeut en toch blijven zij hoofdpijn krijgen na het sporten. Bij deze hardlopers is er vaak sprake van primaire inspanningshoofdpijn.

Wat is primaire inspanningshoofdpijn?

Primaire inspanningshoofdpijn is onschuldig, maar kan wel flink het plezier van de sporter bederven. Het mechanisme achter deze hoofdpijn is niet bekend. Een van de vele theorieën is dat de drukverhogingen die in de buikholte en de borstkasholte ontstaan door de snellere en diepere ademhaling tijdens inspanning, uiteindelijk via het hart ook een hogere druk in de aders in de hersenen veroorzaakt.

Het beschermende mechanisme van de hersenen, wat deze drukverhogingen in deze aders moet opvangen, werkt bij mensen met inspanningshoofdpijn mogelijk minder goed.

Wanneer ontstaat en verdwijnt het?

Inspanningshoofdpijn ontstaat tijdens of enkele uren na het sporten en verdwijnt weer meestal binnen 24 uur. De hoofdpijn beperkt zich niet tot één zijde van het hoofd en is bonzend van aard. Er zijn geen andere verschijnselen zoals lichtflitsen, braken, et cetera. Het vermijden van inspanning kan de hoofdpijn doen voorkomen. Bekende uitlokkende factoren zijn sporten met warm weer en sporten op hoogte. Deze vorm van hoofdpijn kan ook samengaan met hoofdpijn na hoesten en seks.

Schokbelasting

Moeten hardlopers met primaire inspanningshoofdpijn dan maar stoppen met lopen? Sommige sporters merken dat ze minder last hebben bij bijvoorbeeld wielrennen dan bij een sport met veel schokbelasting zoals hardlopen. Dus veranderen van sport kan mogelijk een oplossing zijn.

Hartslag & medicatie

Anderen merken dat wanneer ze onder een bepaalde hartslag blijven, er geen klachten ontstaan. Een inspanningstest om de trainingszones te bepalen kan dan helpen.

De hardloper die absoluut door wil gaan met zijn of haar eigen sport op alle niveaus, kan medicatie proberen. Er bestaat een medicijn dat, wanneer deze voor het sporten wordt ingenomen, de hoofdpijn vaak kan voorkomen.

Jammer genoeg is deze vorm van hoofdpijn en de behandeling ervan bij veel artsen niet bekend. Hierdoor stoppen veel mensen met hun sport terwijl dit misschien niet nodig zou zijn. Vraag zo nodig advies bij een sportarts en/of sportdiëtist. Bij blijvende klachten is preventieve inzet van pijnstilling te overwegen. Indomethacine 25 tot 150mg is hierbij een bekend gebruikt medicijn.

Wat is secundaire inspanningshoofdpijn?

In zeldzame gevallen kan hoofdpijn tijdens en na inspanning een uiting zijn van een ernstig probleem in het hoofd (zoals een tumor of een vaatafwijking) of zelfs een hartaandoening. Daarom is het noodzakelijk dat iedereen die regelmatig hoofdpijn tijdens of na het sporten heeft, een arts bezoekt om ernstige oorzaken uit te sluiten.

Vooral sporters bij wie de hoofdpijn zich voor het eerst voordoet op latere leeftijd (veertig jaar of ouder), de pijn niet binnen 24 uur verdwijnt en die andere klachten hebben aan het zenuwstelsel, moeten zich laten nakijken.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?