Marathons zijn gevaarlijk: feit of fictie?

Marathonlopers zijn doodlopers. Het is een hardnekkige opinie die wij als lopers vaker te horen krijgen dan ons lief is. Nieuw onderzoek spreekt dit opnieuw tegen.

Miljoenen mensen lopen jaarlijks de marathon en toch blijft er altijd die zweem over hangen dat het slecht is voor je gezondheid. Breed uitgemeten berichten over een loper die bezwijkt na de marathon helpen dan niet. Het zijn vooral de niet-lopers die dit argument aandragen om er niet aan te hoeven beginnen. Nieuw onderzoek bewijst maar weer eens dat de voordelen vele malen groter zijn dan de nadelen.

Levensbedreigende voorvallen

Franse onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar alle levensbedreigende en fatale voorvallen tijdens 46 marathons in de periode van 2006 en 2016. Het gaat om een groep van meer dan een miljoen lopers. Hieruit blijkt dat dit aantal zeer laag uitvalt. Per 100.000 lopers constateerden zij 3,35 levensbedreigende voorvallen, 1,02 gevallen van heat strokes (hittestress), en 2,33 hartaanvallen. Deze cijfers komen beduidend lager uit dan situaties waarbij mensen geconfronteerd worden met luchtvervuiling. In dat geval is er sprake van drie keer zoveel incidenten.

Luchtvervuiling

En deze vervuiling speelt eveneens een rol bij de hardloopincidenten. De onderzoekers ontdekten namelijk een verband met luchtvervuiling. Op wedstrijddagen dat er sprake was van hogere luchtvervuiling vonden er ook in verhouding meer incidenten plaats. Mocht je het risico dus verder willen beperken, overweeg dan om niet te starten bij een wedstrijd als er sprake is van luchtvervuiling.

Eerdere symptomen

De onderzoekers ontdekten ook nog iets anders. Ongeveer een derde van de lopers die te kampen kregen met hartfalen hadden reeds klachten voorafgaand aan de wedstrijd. De onderzoekers wijzen er daarom dan ook op om alert te zijn op de symptomen van een hartaanval en je gezondheid voorafgaand aan een marathon goed in de gaten te houden.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?