Meer zin om te sporten met vitamine C

Geen zin om te gaan sporten? Het zou kunnen dat je een tekort hebt aan vitamine C. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen die meer vitamine C innemen, spontaan meer gaan bewegen.

Door: Miriam van Reijen

Symptomen van een vitamine C tekort
Geschat wordt dat bijna een kwart van de bevolking (in de VS waar het onderzoek werd uitgevoerd) lijdt aan een te lage vitamine C-concentratie. Bij 6% was er echt sprake van een tekort. Vooral mannen tussen de 20 en 49 die geen supplementen namen blijken een hoog risico te hebben op een te lage concentratie. Een tekort aan vitamine C wordt echter vaak niet opgemerkt. De symptomen zijn vaag en kunnen wijzen op verschillende ziektepatronen. Vermoeidheid, algemene irritatie en sombere gevoelens worden toegeschreven aan een verlaagde concentratie van de vitamine. Uit eerder, Belgisch onderzoek, was al gebleken dat actieve volwassenen een 9% hogere vitamine C concentratie bleken te hebben dan mensen die amper actief zijn. Deze studie liet echter geen oorzakelijke relatie zien. Om deze relatie te onderzoeken werd een nieuwe studie opgezet waarbij voorheen inactieve mannen vitamine C kregen toegediend.

Hoeveel sport je?
Drieënveertig gezonde, niet-actieve mannen, die geen gebruik maakten van vitamine C-suppletie namen deel aan het onderzoek. Dertig van deze mannen hadden een plasma vitamine C-concentratie van > 45 micromol/liter. Zij werden random verdeeld over een vitamine groep of een placebogroep. Gedurende acht weken kreeg de vitamine C groep tweemaal daags een vitamine C capsule met 500 mg. Elke week werd hen gevraagd een dagboek in te vullen met vragen over hun voeding en hun beweging. Voorafgaand aan het onderzoek en in week 4 en 8 werd de vitamine C-concentratie van de deelnemers gemeten.

340 meer calorieën per week
In week 4 en 8 was de concentratie vitamine-C in de vitamine C groep logischerwijs significant toegenomen. Het overige dieet vertoonde geen veranderingen in de 8 weken. Opmerkelijker was echter het verschil in beweging. Gedurende de eerste vier weken van het onderzoek gingen de mannen in de vitamine C groep 6.2% meer bewegen dan in de placebogroep, een klein maar significant verschil. In week 5 en 6 en in week 7 en 8 werd dit verschil nog groter en nam de beweeglijkheid verder toe met eerst 51.4% en nog eens met 60.2% in de laatste twee weken. Dat de placebogroep ook meer ging bewegen (20.5% in de laatste twee weken) laat zien dat deelname aan het onderzoek waarschijnlijk invloed had op de sportactiviteit van de deelnemers. Dat ze nog meer gingen sporten met inname van vitamine C is daarom des te opvallender. Onderstaande tabel laat het energieverbruik per kilogram lichaamsgewicht, per week zien gedurende de acht weken. Meest rechts zie je ter illustratie het effect voor een deelnemer van 82 kg (het gemiddelde gewicht van de onderzoeksgroep) als hij vitamine C had ingenomen. In hardlooptermen: Van week 0 tot week 8 zou het betekenen dat deze persoon per week zo’n 4 kilometer meer gaat hardlopen. Spontaan en alleen door inname van vitamine C!

13 sinaasappels of 15 kiwi’s
Eerder onderzoek biedt mogelijk een verklaring voor de toegenomen activiteit. Bij inname van voldoende vitamine C blijkt de ervaren mate van inspanning lager dan wanneer er sprake is van een te kort. Vitamine C biedt bovendien extra bescherming aan zenuwcellen, vermindert oxidatieve schade en zorgt ervoor dat de hersenen steeds voorzien worden van voldoende energie. Al deze processen samen kunnen ervoor zorgen dat het lichaam minder weerstand ondervindt om te gaan bewegen.

Voor 1000 mg vitamine C moet je trouwens wel behoorlijk wat fruit eten: 1 grote kiwi bevat zo’n 85 mg. Een sinaasappel ongeveer 75 mg en een portie aardbeien (125 gram) 80 mg.

Bron:
Johnston CS et al 2014. Vitamin C supplementation slightly improves physical activity and reduces cold incidence in men with marginal vitamin C status: a randomized controlled trial. Nutrients 6:7:2572-2583

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?