Verklein de gezondheidsriciso’s van langdurig zitten

We brengen gemiddeld zo’n 9 tot 10 uur per dag zittend door. De kans is groot dat je een zittend bureau uitoefent, regelmatig in de file staat of ’s avonds op de bank ploft om even te ontspannen: we zitten onbewust wellicht meer dan we beseffen of willen.

Lange tijd ononderbroken zitten wordt echter gelinkt aan verschillende gezondheidsproblemen die kunnen leiden tot vroegtijdig overlijden. Denk hierbij aan ziektes als obesitas, hartziekten en bepaalde types kanker. Maar er is hoopgevend nieuws uit de wetenschappelijke wereld: een nieuwe studie suggereert dat mensen ouder dan 50 jaar hun risico op vroegtijdig overlijden door een sedentaire levensstijl kunnen verkleinen door dagelijks slechts 22 minuten te bewegen.

De studie

Het onderzoeksteam combineerde data van vier studies (twee studies uit Noorwegen, een studie uit Zweden en een studie uit de Verenigde Staten), waarbij data verzameld werd tussen 2003 en 2019. De wetenschappers onderzochten ongeveer 12.000 personen van 50 jaar of ouder die een activity tracker droegen om te zien hoeveel zij bewogen of stilzaten.

Bij het analyseren van de data werden er verschillende levensstijl- en gezondheidsfactoren in kaart gebracht, zoals opleidingsniveau, alcoholconsumptie, rookgeschiedenis en eerdere geschiedenis van hartziektes, kanker en diabetes. Al deze data werden gelinkt aan nationale sterftecijfers.

Drempel van 22 minuten

De onderzoekers konden vaststellen dat zij die meer dan 12 uur per dag stilzaten het hoogste sterfterisico hadden (38% groter risico dan zij die 8 uur per dag zaten). Maar dit verhoogde risico kon enkel worden aangetoond bij zij die minder dan 22 minuten per dag aan matige tot intensieve fysieke activiteit deden. Voor wie dus meer dan 22 minuten bewoog, was er geen significant hoger risico meer. Met andere woorden: het risico werd gelijkaardig aan het risico van zij die dagelijks 8 uur stilzaten.

Langere periodes van dagelijkse fysieke activiteit konden consistent gelinkt worden aan een lager sterfterisico, ongeacht de totale zittijd. Bijvoorbeeld: voor elke toename van 10 minuten aan matige tot intensieve fysieke activiteit per dag daalde het sterfterisico tot 15% bij hen minder dan 10,5 uur per dag zaten. Voor hen die ‘hoog sedentair’ werden bevonden (10,5 uur of meer per dag zaten) daalde het sterfterisico zelfs tot meer dan 35%.

Beperkingen

Net als de meeste wetenschappelijke studies, heeft ook dit onderzoek beperkingen. De wetenschappers konden niet bepalen hoe wijzigingen in fysieke activiteit het sterfterisico over meerdere maanden of jaren zouden beïnvloeden. De studie betrok ook enkel deelnemers van 50 en ouder, waardoor de resultaten minder van toepassing zijn op jongere leeftijdsgroepen. Daarnaast ging het over een observationeel onderzoek, waardoor er geen oorzaak-gevolg kon worden aangetoond.

Maar de resultaten komen wél overeen met het alsmaar groter wordende bewijs over de link tussen fysieke activiteit, een sedentaire levensstijl en het sterfterisico.

Positief nieuws

Eerder onderzoek suggereerde reeds dat lichaamsbeweging de gezondheidsrisico’s van ons sedentaire levensstijl helpt tegengaan. Het goede nieuws van dit nieuwe onderzoek is dat zelfs korte beweegmomenten deze positieve effecten teweeg kunnen brengen. In de studie ging het namelijk niet over 22 minuten onafgebroken bewegen. Het was het totaal van lichaamsbeweging over de hele dag dat telde (dus ook de activiteiten die bij de dagelijkse routine horen, zoals de trap nemen, schoonmaken, tuinieren, naar de winkel fietsen, enzovoorts).

Als je een bureaujob hebt, is het natuurlijk moeilijk om veel extra beweging in je dag te brengen. Maar besef dat slechts korte beweegmomenten ook al een significant verschil kunnen opleveren voor je gezondheid en levensduur. Of het nu een korte wandeling tijdens je lunch is, je voor de trap in plaats van de lift kiest of misschien zelfs een korte at-home workout uitvoert: deze studie is opnieuw een bewijs dat werkelijke elke minuut telt.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?