Zet de stad in beweging

De evenementenindustrie is ongenadig hard geraakt door de coronacrisis. De branche probeert van alles om het hoofd boven water te houden, maar het is moeilijk zonder duidelijk vooruitzicht. Er is nog geen einde van de lockdownmaatregelen in zicht en hoe het nieuwe normaal, nadat het virus is ingedamd, eruit komt te zien is al helemaal onduidelijk.

Tegelijkertijd is bewegen nog nooit zo belangrijk geweest. Hardlopers weten dit al langer, de laatste tijd dringt ook bij een breder publiek steeds dieper door hoe belangrijk bewegen is voor onze fysieke én mentale gezondheid. Daar komt nog eens bij dat onderzoek lijkt aan te tonen dat mensen met overgewicht sterker geraakt worden door het coronavirus. Daar ligt een kans voor de evenementenorganisaties!

Deze organisaties zijn momenteel vooral aan het overleven. En dat is lastig in een tijd van onzekerheid, onduidelijkheid en dagelijks wisselende plannen. Ondertussen proberen ze ook nog de herinneringen aan al hun mooie evenementen levendig te houden met het organiseren van virtuele lopen. Maar ondertussen ligt er een veel grotere taak klaar, die zij als geen ander kunnen vervullen. De vraag is namelijk: hoe kunnen we de rest van de bevolking aan het bewegen krijgen?

Bewegen is namelijk een oplossing voor veel problemen. Het slaat meerdere vliegen in één klap, en daar is een enorm financieel voordeel te halen. De exacte winst die meer bewegen oplevert in de strijd tegen corona, is nog moeilijk te becijferen omdat de effecten nog niet volledig duidelijk zijn. Maar overgewicht, zo stelt de overheid, vormt de duurste aandoening voor de gezondheidszorg en overheden. Jaarlijks wordt er ruim een half miljard uitgegeven aan de directe gevolgen van ernstig overgewicht. De indirecte kosten worden geraamd op 2 miljard euro.

En ondertussen voeren we ook nog een strijd tegen klimaatverandering. De wereldwijde lockdown eerder dit jaar heeft laten zien wat voor impact de inperking van gemotoriseerd verkeer op de luchtkwaliteit kan hebben. Het coronavirus lijkt de transitie naar minder vervuilende mobiliteit alleen maar te versterken.

De vraag wordt kleiner omdat mensen waarschijnlijk ook in de toekomst vaker thuis blijven werken. Hierdoor zijn de afgelopen maanden al in verschillende grote steden, van Barcelona tot Brussel en van Londen tot Milaan, initiatieven ontplooit om meer ruimte te bieden aan fietsers en voetgangers. Berlijn heeft dit jaar ruim 22 km aan zogenaamde pop-upfietspaden aangelegd en de gemeente heeft al aangegeven dat de kans groot is dat ze een blijvend karakter krijgen. En in Parijs is het fietsgebruik met 27% gestegen ten opzichte van verleden.

De aanleg van fiets- en wandelpaden is niet de enige ingreep die een dergelijk driedubbel effect bereikt. Ook het aanleggen van parken staat ineens weer hoog op de agenda. Zeker in de stad bleek de behoefte aan voldoende verblijfsruimte in de buitenlucht afgelopen maanden groot. En ook bij dergelijke ingrepen is veel te winnen. Het Britse CBS heeft uitgerekend dat de bomen in Londen een besparing van ruim een miljard pond per jaar opleveren op het gebied van koeling. Met meer ruimte voor parken en fiets- en wandelpaden kan een belangrijke stap gezet worden naar meer weerbare steden.

Evenementenorganisaties kunnen een belangrijke rol vervullen bij het stimuleren van het gebruik van deze ruimtes. Zij weten als geen ander hoe ze mensen in beweging moeten krijgen. Hier ligt een mooie rol voor de overheid om dit te stimuleren. Het past namelijk precies in de gedachte dat we ons al investerend en innoverend uit deze crisis knokken.

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?