Op welke leeftijd loop je je snelste marathon?

Dit is volgens onderzoek de ideale leeftijd om je beste marathon te lopen.

De beste leeftijd om marathons te lopen? Spaanse onderzoekers van de universiteit in Madrid probeerden een antwoord te vinden op deze veelgestelde vraag en analyseerden de resultaten van 45.000 lopers die deelnamen aan de New York Marathon in 2014.

Om de ‘ideale leeftijd’ na te gaan, keken ze naar de top 10 van mannelijke en vrouwelijke lopers tussen de 18 en 75 jaar. Uit hun analyse blijkt dat de prestatie op de marathon daalt na de leeftijd van 30 jaar. Deze prestatievermindering gebeurt echter niet in een dalende rechte lijn. Er is sprake van een zogenaamde ‘klokcurve’: het daalt slechts lichtjes in de eerstvolgende de jaren, en pas sterker na de leeftijd van 55.

Gouden leeftijd

Interessant – en enigszins verrassend: het onderzoek toonde aan dat 18-jarigen vergelijkbare marathonresultaten hadden als 60-jarigen. Maar de beste marathontijden werden gelopen door zowel mannen als vrouwen die eind twintig zijn.
De ideale leeftijd voor mannen om hun snelste marathon te lopen is 27 jaar oud, voor vrouwen is dit 29. Zowel mannen als vrouwen liepen 4% trager voor elk jaar onder deze ideale leeftijd, en 2% trager voor elk jaar boven deze leeftijd. Concreet zou dit betekenen dat als een man van 27 jaar zijn marathon in 3:30:00 loopt het daaropvolgende jaar deze zal voltooien in 3:34:12; een vrouw die 3:00:00 loopt op 29-jarige leeftijd, zal het volgende jaar finishen in 3:02:26.

Een andere interessante bevinding van de studie is het gegeven dat er een verschil van 20% in finishtijden is tussen mannen en vrouwen na de leeftijd van 55 jaar. Na deze leeftijd vergroot de kloof: vrouwen zouden tegen de leeftijd van 70 jaar tot wel 40% trager zijn dan mannen.

Keep on running

Bovenstaande gegevens zijn natuurlijk gebaseerd op slechts één studie. Zij die later in het leven beginnen met lopen en consistent trainen, kunnen nog steeds hun snelste marathon lopen als dertiger, veertiger, vijftiger of zestiger. De beste jaren liggen misschien nog wel gewoon voor je!

Like this article? Share it!

Misschien vind je deze ook interessant?