Leer jezelf (mentaal) coachen met de methode van topsporters

In het boek ‘De Ultieme Overwinning’ toont topsportpsychologe Ellen Schouppe hoe het ontwikkelen van attitudes als coachbaarheid, energiemanagement en mentale veerkracht een hefboom vormt voor je talenten. Zeven attitudes worden onder het vergrootglas gelegd en geven jou de kans om te groeien als sporter, werknemer, student, … Voor het zomernummer van RunningNL magazine interviewden we […]

Mo Gawdat

Hardlopen zorgt voor de aanmaak van gelukstofjes. Maar wat als je al gelukkig bent en vanuit dat gevoel gaat hardlopen? Want iedereen, zo beredeneert auteur Mo Gawdat, bezit het vermogen gelukkig te zijn, ongeacht de hindernissen op ons pad en de beproevingen die we doorstaan. In zijn wereldwijde bestseller De logica van geluk ontrafelt de voormalig topman van Google als een ingenieur de geluksformule. Zijn doel: een miljard gelukkige medemensen.